1. Termen de livrare – termenul în care vânzătorul se obligă să livreze cumpărătorului bunurile comandate
 2. GDPR – REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor personale). 
 3. Preț de achiziție – prețul mărfurilor pe baza contractului de cumpărare. Este de natura prețului convenit și este indicat incl. TVA la cota legală, întrucât vânzătorul nu este plătitor de TVA. La trimiterea unei comenzi și la încheierea unui contract de cumpărare, prețul de transport al mărfurilor se adaugă prețului de achiziție al mărfurilor în conformitate cu condițiile de mai jos. 
 4. Contract de cumpărare – contract încheiat între vânzător și cumpărător în temeiul căruia vânzătorul se obligă să predea mărfurile cumpărătorului și să îi permită să dobândească titlul de proprietate asupra mărfii, iar cumpărătorul se obligă să preia bunurile și să plătească prețul de achiziție pentru aceasta. 
 5. Cumpărător 
  1. Cumpărătorul – consumator – orice persoană fizică care, pe baza unei comenzi, comandă la vânzător mărfurile și se obligă să respecte aceste condiții și este consumator conform art. 1.12. 
  2. Cumpărătorul – o altă entitate / întreprinzător – este persoana care, la încheierea și executarea contractului, acționează în cursul activității sale de afaceri sau al altei activități, sau care lucrează pe cont propriu și persoana în conformitate cu articolul 1.9. Conform prezentului, alineat, Cumpărătorul – altă entitate decât consumatorul sunt considerate și persoanele juridice înființate în alte scopuri decât cele de afaceri, dar care nu îndeplinesc cerințele de la punctul 1.5.1. din acest articol. 

   Cumpărătorul – consumator și Cumpărătorul – întreprinzător sunt în continuare în comun numiți „Cumpărător“
 1. Termeni și condiții – acești termeni și condiții, disponibile pe site.
 2. Cod civil – Legea nr. 89/2012 Colecție, Codul civil, cu modificările ulterioare.
 3. Momentul relației contractuale –relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabileşte la primirea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului. 
 4. Întreprinzător – cumpărător este acela care îndeplinește definiția de întreprinzător în conformitate cu prevederile § 420 din Codul civil. 
 5. Confirmare comandă – vânzătorul va confirma cumpărătorului fără întârziere după primirea comenzii această primire prin e-mail. 
 6. Vânzător – administratorul prezentului site. 
 7. Consumator – conform prevederilor legale aplicabile (Ordonanța Guvernului nr. 21/1992), consumator este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.
 8. Legislația consumatorului – Codul Civil, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 9. Website – https://www.hohoba.ro/
 10. Trimiterea comenzii – cumpărătorul trimite comanda vânzătorului dând clic pe butonul „Termină și plătește“ sau „Comandă“ pe pagina web a magazinului.
 11. Bunuri – orice produse care sunt oferite de vânzător spre vânzare. Acesta este obiectul achiziției comandat de cumpărător conform contractului de cumpărare, care apare între părțile contractante la momentul confirmării comenzii prin e-mail (acceptare), conform punctului 4.6. Sunt hotărâtoare datele despre bunuri incl. prețul de achiziție în momentul expedierii comenzii de către cumpărător în mâinile vânzătorului.
 1. Acești termeni și condiții (în continuare doar „termeni și condiții“) ale magazinului online hohoba.ro (în continuare doar „vânzător“) reglementează, în conformitate cu prevederea § 1751 al. 1 din Codul civil, drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care apar în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (în continuare doar „contract de cumpărare“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (în continuare doar „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător situat pe adresa de web www.hohoba.ro, iar aceasta prin pagina web (în continuare doar „Pagina website a magazinului“). Acești termeni și condiții se aplică atât persoanei fizice a non-întreprinzătorului și sunt destinate relației juridice dintre întreprinzător (vânzător) și consumator (cumpărător), cât și relațiilor juridice dintre întreprinzător (vânzător) și întreprinzător (cumpărător).
 2. Termenii și condițiile reglementează în continuare drepturile și obligațiile părților contractante în utilizarea site-ului web al vânzătorului situat pe www.hohoba.ro (denumit în continuare „site-ul web”) și în alte relații legale conexe.
 3. Termenii și condițiile se aplică, de asemenea, cazurilor în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care face comanda bunurilor în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul profesiei sale independente. Acești termeni și condiții se aplică persoanei care achiziționează bunurile ca persoană fizică non-întreprinzător (consumator). 
 4. Relațiile juridice care apar între vânzător și cumpărător – consumator, astfel cum sunt definite la articolul 1.5.1., care nu sunt reglementate în mod expres de acești termeni și condiții, sunt reglementate de dispozițiile relevante din Codul civil și Legea consumatorului. 
 5. Dacă cumpărătorul este o așa-numită entitate alta decât consumatorul sau întreprinzătorul, astfel cum este specificat la articolul 1.5.2., relațiile lor juridice care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții sunt reglementate de Codul civil. 
 6. Dispoziții care derogă de la termeni și condiții pot fi convenite în contractul de cumpărare. Dispozițiile derogatorii din contractul de cumpărare au prioritate în fața prevederilor acestor termeni și condiții.
 7. Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare.
 8. Vânzătorul poate modifica sau completa textul Termenilor și condițiilor. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor născute în cursul termenului efectiv de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor. 
 9. Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă faptul că este familiarizat cu acești termeni și condiții, a căror parte integrantă este Procedura privind reclamațiile și că este de acord cu acestea, în formularea valabilă și aplicabilă la momentul expedierii comenzii. Cumpărătorul este atenționat în mod suficient cu privire la acești termeni și condiții înainte de a efectua comanda și are posibilitatea de a lua cunoștință de ele. Acceptarea mărfurilor de către cumpărător de la vânzător, precum și o comandă fermă confirmată de vânzător sunt considerate a fi recunoașterea și încheierea contractului în temeiul acestor termeni și condiții, iar cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile valabile la momentul expedierii comenzii ferme și respectă le la încheierea contractului. Dispozițiile din Codul Civil Roman referitoare la interpretarea contractului (articolele 1.266 – 1.269) se aplică în mod corespunzător iar termenii și condițiile din acest document fac parte integrantă din contractul de cumpărare încheiat.
 1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe Website, cumpărătorul poate accesa pagina sa de utilizator. Cumpărătorul poate comanda bunuri din pagina sa de utilizator (în continuare doar „cont de utilizator“). Cumpărătorul poate comanda, de asemenea, bunuri fără înregistrare, direct de pe pagina web a magazinului.
 2. La înregistrarea cumpărătorului pe site-ul web, vânzătorul are dreptul să-l informeze pe cumpărător despre produsele recent publicate prin e-mailuri trimise regulat, pe care Cumpărătorul le poate anula oricând în contul său de utilizator sau făcând clic pe linkul corespunzător aflat în fiecare e-mail. Vânzătorul nu este obligat să trimită aceste e-mailuri către toți cumpărătorii. Pentru detalii suplimentare, a se vedea articolul 11.
 3. În momentul înregistrării pe site-ul web și la comandarea mărfurilor, cumpărătorul este obligat să ofere corect și în mod veridic toate datele sale. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele introduse în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.
 4. Doar persoanele peste 18 ani se pot înregistra pe site-ul web și numai acestea au dreptul de a efectua o comandă în magazinul electronic. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani se pot înregistra pe site-ul web și au dreptul de a efectua comenzi în magazinul electronic numai în măsura în care acest lucru este adecvat dezvolatării lor intelectuale. 
 5. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator și ia la cunoștință că vânzătorul nu este responsabil pentru încălcarea acestei obligații de către cumpărător.
 6. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.
 7. Vânzătorul poate anula contul de utilizator în orice moment, în special în cazul în care cumpărătorul nu utilizează contul de utilizator timp de 1 an sau dacă cumpărătorul își încalcă vreuna dintre obligațiile care îi revin în baza contractului de cumpărare sau a termenilor și condițiilor.
 8. Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în orice moment, în special în cazul lucrărilor de mentenanţă necesară a echipamentului hardware și software al vânzătorului, eventual mentenanţa necesară a hardware-ului și software-ului terților.
 
 1. Pagina web a magazinului conține o listă de produse oferite de vânzător spre vânzare, inclusiv prețurile mărfurilor oferite individual. Prețurile bunurilor oferite includ TVA și toate taxele aferente. Oferta de vânzare a mărfurilor și prețurile acestor mărfuri rămân valabile atât timp cât sunt afișate în pagina web a magazinului și perioada de timp a campaniei limitate nu a expirat, dacă a făcut parte dintr-o astfel de campanie. Această clauză nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual. Toate ofertele de vânzare a mărfurilor plasate pe pagina web a magazinului nu sunt obligatoriii și au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie contract de cumpărare cu privire la acest produs. În acest sens, sunt aplicabile prevederile art. 1.189 alin. (1) din Codul Civil.
 2. Pagina web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile asociate ambalării și livrării. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor menționate în pagina web a magazinului se aplică numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.
 3. De asemenea, pagina web conține informații cu privire la costurile pentru livrarea bunurilor ambalate. Informațiile cu privire la costurile livrării bunurilor ambalate corespunzător sunt enumerate pe pagina web a magazinului online se aplică numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul României.
 4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din pagina web a magazinului. Formularul de comandă conține, în special, informații despre:
  1. bunuri comandate (mărfurile comandate sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),
  2. modul de plată a prețului de achiziție a mărfurilor, informații despre metoda de livrare solicitată a mărfurilor comandate,
  3. informații privind caracteristicile mărfurilor și
  4. informații despre costurile asociate livrării mărfurilor, inclusiv costurile de ambalare și transport (denumite în continuare împreună drept „comanda“).
 5.  Înainte de a trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul corespunzător, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să schimbe datele introduse în comandă de către cumpărător, iar aceasta și ținând cont de posibilitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe „Finalizează și plătește” sau „Comandă”. Informațiile furnizate în comandă sunt considerate de către vânzător din acest moment ca fiind corecte. 
 6. Prin trimiterea comenzii conform articolului 4.4. cumpărătorul confirmă că a avut ocazia să obțină informații despre caracteristicile mărfurilor pe care le cumpără, costul transportului și prețul total pe care cumpărătorul este obligat să îl plătească. 
 7. Vânzătorul confirmă fără întârziere după primirea comenzii această primire cumpărătorului prin e-mail (confirmarea comenzii), iar aceasta pe adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în pagina de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului”). Confirmarea comenzii prin e-mail conform acestui punct este considerată momentul încheierii contractului de cumpărare.
 8. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de expediere estimate), vânzătorul este întotdeauna în drept să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).
 9. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabileşte la primirea acceptării comenzii (acceptare), pe care vânzătorul o trimite cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului. 
 10. Cumpărătorul ia la cunoștință că vânzătorul nu este obligat să încheie contractul de cumpărare, iar aceasta în special cu persoanele care și-au încălcat anterior în mod substanțial obligațiile lor față de vânzător.
 11. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de către cumpărătorul însuși.
 1. Prețul mărfurilor este întotdeauna menționat ca prețul final, inclusiv TVA. Prețul mărfurilor nu include costurile de transport a mărfurilor către client, iar oferta de vânzare a mărfurilor și prețurile acestor mărfuri rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe pagina web. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Informații despre costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor sunt menționate separat. Dacă nu se specifică altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate ambalării mărfurilor.
 2. Prețul mărfii și eventualele costuri asociate cu livrarea bunurilor conform contractului de cumpărare pot fi plătite de către cumpărător vânzătorului în conformitate cu metodele oferite în formularul de comandă. Vânzătorul poate oferi și alte metode de plată. Vânzătorul are dreptul să restricționeze orice metodă de plată din motive tehnice, din cauza obstacolelor din partea vânzătorului sau cumpărătorului sau din cauza forței majore.
  Metodele de plată curente sunt întotdeauna listate în formularul de comandă, cum ar fi:
  1. numerar la livrare la locația specificată de cumpărător în comandă;
 3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica metodele de plată, în cazul în care opțiunile de plată curente pot diferi de cele de mai sus și sunt specificate întotdeauna în formularul de comandă.
 4. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.
 5. Vânzătorul poate solicită de la cumpărător să plătească avans sau orice altă plată similară.
 6. În cazul plății în numerar, la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății în altă modalitate afară de numerar, prețul de achiziție este plătit în termen de 3 zile de la încheierea contractului de cumpărare.
 7. Cu titlu de excepție, vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu confirmă suplimentar comanda (articolul 4.7 din acești termeni și condiții), să solicite plata întregului preț de achiziție încă înainte de a trimite mărfurile cumpărătorului. Având în vedere că bunurile achiziționate vor fi livrate cumpărătorului, acesta nu are posibilitatea inspectării calității bunului la momentul plasări comenzii, urmând a plăti prețul conform celor mai sus menționate. În situația în care bunurile achiziționate prezintă defecte, sunt aplicabile prevederile privind politica de reclamații.
 8. Eventualele reduceri din prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu se cumulează.
 9.  Dacă este obișnuit în relațiile de comerciale sau dacă este stipulat de regulamentele legale general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal – factură privind plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal – factura este emisă de vânzător cumpărătorului după livrarea de bunuri către cumpărător și trimisă în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 10. În temeiul Legii privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online.
 1. Fără a aduce atingere prevederilor speciale cuprinse în prezenta Politică, retragerea din contractul de cumpărare astfel cum este prevăzut în prezentul articol este posibilă pentru persoanele fizice – consumatori.
  1. Retragerea din contractul de cumpărare în conformitate cu următoarele dispoziții se aplică cumpărătorului – consumator.
  2. Dreptul consumatorului de a se retrage din contract nu restricționează dreptul întreprinzătorului de a renunța la contractul de cumpărare în conformitate cu dispozițiile generale ale Codului civil.
  3. Și cumpărătorul- întreprinzător conform art. 6.3 se poate retrage din contract în termenul oferit extra de 365 de zile în condițiile menționate mai jos. Dispozițiile prezentului articol se aplică cumpărătorului- întreprinzător proporțional cu posibilitatea renunțării la contract în termen de 365 de zile.
 2. Cumpărătorul – consumator ia la cunoștință că, în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu este posibilă, printre altele, renunțarea la contractul de cumpărare:
  1. pentru livrarea mărfurilor confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar în funcție de dorințele cumpărătorului,
  2. pentru livrarea mărfurilor care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid,
  3. în cazul mărfurilor care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente,
  4. la furnizarea de bunuri sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă și
  5. privind furnizarea de înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator dacă a deteriorat ambalajul lor original.
 3. În alte situații decât cele menționate la art. 6.2 precum sau în cazul în care nu este posibilă retragerea din contract, cumpărătorul – consumator are dreptul de a se retrage din contract într-un termen de 365 de zile de la recepția bunurilor. În cazul achiziționării de saltele sau de produse cosmetice or de farmacie, termenul se reduce la 14 zile de la recepția bunurilor. Dacă obiectul contractului este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de către bunuri livrate în mai multe tranșe, termenul începe să curgă de la data primirii ultimei părți/tranșe a bunului/bunurilor .
 4. In site este prezent un formular model pentru renunțarea la contractul de cumpărare. Cumpărătorul are dreptul de a utiliza acest formular.
 5. Cumpărătorul trimite retragerea din contract la această adresă de e-mail contact@hohoba.ro .
 6. Retragerea din contract trebuie să fie trimisă de cumpărător în termen de 14 zile de la primirea mărfii.
 7. În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 6.3. din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Cumpărătorul – consumator ia la cunoștință că, dacă bunurile returnate de cumpărător – consumator sunt deteriorate, purtate sau consumate parțial, vânzătorul va avea dreptul la o compensație din partea cumpărătorului pentru daunele provocate de cumpărător. Vânzătorul are dreptul de a calcula unilateral dreptul pentru compensarea pagubei apărute în raport cu dreptul cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.
 8. Bunurile trebuie returnate vânzătorului de către cumpărător – consumator în termen de paisprezece (14) zile de la primirea de către vânzător a renunțării la contract.
 9. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform articolului 6.3. din acești Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător-consumator în termen de paisprezece (14) zile de la renunțarea la contractul de cumpărare de către cumpărător-consumator, în același mod cum vânzătorul le-a primit de la cumpărător-consumator. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna plata oferită de cumpărător-consumator deja la returnarea mărfurilor de către cumpărător-consumator sau altfel, dacă cumpărătorul-consumator este de acord și nu există costuri suplimentare pentru cumpărător-consumator. În cazul plății în numerar, cumpărătorul-consumator este de acord că restituirea va fi rambursată în contul bancar specificat în renunțare. Dacă cumpărătorul-consumator renunță la contractul de cumpărare, vânzătorul nu va fi obligat să returneze fondurile primite cumpărătorului înainte ca cumpărătorul să returneze mărfurile sau să dovedească că mărfurile au fost trimise vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul-consumatorul se retrage din contract, cumpărătorul-consumatorul suportă costurile de returnare a bunurilor către vânzător, chiar și în cazul în care, din cauza naturii acestora, bunurile nu pot fi returnate prin poșta/curier. Dacă cumpărătorul a ales o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare propusă de vânzător, acesta din urmă va returna cumpărătorului costul de livrare corespunzător celui mai ieftin mod de livrare oferit. Costurile directe de returnare a mărfurilor vor fi suportate de cumpărător. Vânzătorul nu plătește retroactiv aceste costuri cumpărătorului.
 10. Alte drepturi și obligații ale părților legate de renunțare la contract în conformitate cu articolul 6.3. din Termeni și condiții sunt reglementate de Procedura de reclamații a vânzătorului, care face parte integrantă din acești Termeni și condiții.
 11. Dacă împreună cu mărfurile cumpărătorului-consumatorul este oferit un cadou, acordul de donație dintre vânzător și cumpărător este anulat cu condiția ca, dacă consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de donație pentru un astfel de cadou încetează, iar cumpărătorul-consumator este obligat ca împreună cu mărfurile returnate vânzătorului să returneze și cadoul oferit.
 
 1. Modul de livrare a mărfurilor este stabilit de vânzător, cu excepția cazului în care se specifică altfel în contractul de cumpărare. Dacă modul de transport este negociat la cererea cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.
 2. Modul de transport al mărfurilor către cumpărător, pe care le permite vânzătorul, sunt disponibile pe site, pe pagina de livrare.
 3. Vânzătorul se angajează să livreze bunurile comandate cumpărătorului într-un termen rezonabil (denumit în continuare „termen de livrare”). Livrările de mărfuri confirmate de vânzător se vor face în funcție de opțiunile de livrare ale vânzătorului, de obicei de la două (2) până la patru (4) zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Mărfurile ce trebuie comandate de la furnizor sunt de obicei livrate în douăzeci (20) până la șapte zeci și cinci (75) zile. În cazuri excepționale, vânzătorul poate prelungi unilateral termenul de livrare, chiar și în mod repetat. Vânzătorul își rezervă dreptul de a prelungi termenul de livrare din cauza forței majore sau în cazurile în care nu este posibil din motive obiective să livreze mărfurile în termenul indicat. În cazul unei prelungiri a perioadei de livrare, vânzătorul informează cumpărătorul prin e-mail la adresa de e-mail sau SMS a cumpărătorului.
 4. Dacă vânzătorul este obligat în temeiul contractului de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare. Dacă cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare.
 5. În cazul în care din motive ale cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în orice alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, resp. costuri asociate cu alte metode de livrare.
 6. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să anunțe transportatorul imediat. În cazul în care a constatat o deteriorare a ambalajului, care indică accesul neautorizat în expediere, cumpărătorul nu este obligat să preia transportul de la transportator. Prin semnarea avizului de livrare, cumpărătorul confirmă că ambalajul livrării care conține mărfurile a fost intact. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defecte ale bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului care rezultă din reglementări legale general obligatorii.
 7. Alte drepturi și obligații ale părților la transportul de mărfuri pot fi reglementate de condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.
 1. Drepturile și obligațiile părților contractuale cu privire la garanția pentru buna funcționare a bunurilor sunt reglementate de legislația aplicabilă, în special de art. 1.716 și umrătoarele din Codul Civil.
 2. Vânzătorul este responsabil în fața cumpărătorului pentru faptul ca produsul vândut să fie în conformitate cu contractul de cumpărare, în special să fie lipsit de defecte. Conformitatea cu contractul de vânzare înseamnă că bunurile vândute au proprietățile de calitate și utilitate cerute de contract, descrise de vânzător sau de reprezentantul acestuia, sau prezentate în reclama lor, sau proprietățile de calitate și utilitate obișnuite pentru ca acest tip să îndeplinească cerințele legale, că sunt în cantitatea, mărimea sau greutatea corespunzătoare și corespund scopului declarat de vânzător pentru utilizarea articolului sau pentru care este utilizat de obicei. În special, vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului că la momentul în care acesta a preluat mărfurile:
  1. bunurile au proprietățile agreate de părți și, în lipsa unui acord, acele proprietăți descrise de vânzător sau producător sau așteptate de cumpărător cu privire la natura mărfurilor și pe baza publicității pe care o realizează,
  2. bunurile sunt potrivite pentru scopul declarat de vânzător sau pentru care sunt utilizate de obicei mărfurile de acest fel,
  3. mărfurile sunt conforme cu calitatea sau designul convenit în eșantion sau șablon, dacă calitatea sau designul au fost stabilite în conformitate cu eșantionul sau șablonul convenit,
  4. mărfurile au o cantitate, măsură sau greutate corespunzătoare și
  5. mărfurile respectă cerințele legale.
 3. Dispozițiile menționate la articolul 8.2 din Termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic din cauza unui defect pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura mărfurilor prin utilizarea lor normală pe care mărfurile le-au avut la preluare de către cumpărător sau dacă aceasta rezultă din natura mărfurilor.
 4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte deja în momentul primirii.
 5. Drepturile pentru reclamarea neconformității sunt exercitate de către cumpărător pe adresa vânzătorului contact@hohoba.ro. În cazul în care este posibil, iar cumpărătorul nu întâmpină dificultăți semnificative, cumpărătorul este obligat ca împreună cu înaintarea reclamației să predea vânzătorului marfa, iar aceasta direct în locul înaintării reclamației.
 6. În caz de perfomanță defectuoasă a bunului, garanția oferită de vânzător se extinde cel puțin până acolo unde persistă și garanția producătorului. Garanția cumpărătorului se întinde pe o perioadă de 24 de luni de la primirea bunului. Termenul garanției se extinde cu o peroadă proporțională în situația în care bunurile sunt însoțite de instrucțiuni care prevăd o altă perioadă de utilizare corespunzătoare a bunurilor (alta decât 24 de luni de la primirea bunului). Vânzătorul se va asigura ca bunurile să funcționeze corespunzător pe parcursul termenului de garanție sau că își vor păstra proprietățile firești. Dacă cumpărătorul a reclamat în mod corect vânzătorului defectul mărfurilor, perioada pentru exercitarea drepturilor pentru reclamația defectului și perioada de garanție nu vor curge pe perioada în care cumpărătorul nu poate folosi bunurile defecte.
 7. Perioada de garanție pentru cumpărătorul care acționează în cadrul desfășurării activității sale sau a altei activități comerciale în timpul încheierii și executării contractului, este de numai 12 luni.
 8. Cumpărătorul nu va avea dreptul la nici o garanţie pentru defect dacă înainte de preluare a mărfurilor știa că mărfurile au vreun defect sau dacă cumpărătorul însuși a provocat defectul.
 9. Drepturile în privința răspunderii pentru defectele mărfurilor se exercită faţă de vânzător. Cu toate acestea, dacă certificatul eliberat de vânzător cu privire la întinderea răspunderii pentru defecte (în sensul § 2166 din Codul civil) indică altă persoană, care face reparația, care se află mai aproape de vânzător sau de cumpărător, cumpărător se adresează pentru reparație celui care este desemnat pentru efectuarea reparației. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană, în conformitate cu teza anterioară, este desemnată să efectueze reparația, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate, unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește sortimentul de produse sau servicii oferite. Vânzătorul este obligat să pună la dispoziția cumpărătorului confirmare în scris cu privire la momentul în care cumpărătorul a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației solicită cumpărătorul ; în continuare confirmarea cu data și modul de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea efectuării reparației și durata acesteia, sau o justificare scrisă în cazul respingerii reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de vânzător pentru efectuarea reparației.
 10. Cumpărătorul poate concret exercita drepturile care decurg din răspunderea pentru defectele mărfurilor în special prin e-mail pe adresa o contact@hohoba.ro.
 11. Cumpărătorul va informa vânzătorul despre modul în care dorește să fie soluționat dreptul său la momentul notificării defectului sau fără întârziere nejustificată după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea modului de soluționare făcută fără acordul vânzătorului; acest lucru nu se aplică dacă cumpărătorul a solicitat repararea defectului, care se dovedește a fi ireparabil.
 12. Dacă mărfurile nu au caracteristicile prevăzute la articolul 8.2 din Termeni și condiții, cumpărătorul poate solicita și livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru nu este rezonabil datorită naturii defectului, dar dacă acest lucru se referă doar la o piesă a mărfii, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea piesei respective; dacă acest lucru nu este posibil, se poate retrage din contract. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, mai ales dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la îndepărtarea gratuită a defectului. Dreptul pentru livrarea mărfii noi sau înlocuirea piesei are cumpărătorul chiar și în cazul unui defect reparabil, dacă nu poate folosi în mod corespunzător marfa din cauza apariției repetate a defectului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, cumpărătorul are dreptul chiar să se retragă din contract. Dacă cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul la livrarea mărfii noi fără defecte, de a înlocui piesele sale sau de a repara marfa, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Cumpărătorul va avea dreptul la o reducere rezonabilă, chiar dacă vânzătorul nu poate livra bunuri noi fără defecte, să înlocuiască piesele sau să repare mărfurile sau dacă vânzătorul nu efectuează remedierea într-un termen rezonabil sau dacă remedierea ar provoca cumpărătorului dificultăți considerabile.
 13. În cazul în care defectele bunurilor achiziționate pot fi remediate, cumpărătorul poate solicita fie repararea sau completarea bunului cu componentele care lipsesc, fie un discount de preț rezonabil. Dacă defectul nu poate fi remediat, iar bunul nu poate fi folosit în mod corespunzător, cumpărătorul poate să se retragă din contract sau poate să solicite un discount de preț rezonabil. Mai mult, acesta va avea dreptul la rambursarea costurilor suportate în acest scop, pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, dacă cererea de despăgubire nu se exercită în termen de o lună după expirarea perioadei în care trebuie să fie reclamat defectul, instanța nu va recunoaște dreptul dacă vânzătorul susține că cererea de despăgubire nu a fost exercitată la timp.
 14. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate de procedura de reclamații a vânzătorului, care este publicată pe site.
 1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata întregului preț de achiziție al mărfurilor.
 2. Riscul de deteriorare a mărfurilor trece asupra cumpărătorului în momentul predării bunurilor către Cumpărător (în cazul ridicării personale de bunuri, acesta este momentul preluării acestora) sau dacă cumpărătorul nu acceptă mărfurile în momentul în care vânzătorul îi permite să dispună de bunuri.
 3. Cumpărătorul ia la cunoștință că software-ul și alte componente care constituie pagina web a magazinului (inclusiv fotografiile bunurilor oferite) sunt protejate de drepturi de autor. Cumpărătorul se obligă să nu se angajeze în nicio activitate care să îi permită acestuia sau terților să modifice sau să folosească greșit software-ul sau alte componente care constituie pagina web a magazinului.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul ca la utilizarea interfeței web să utilizeze mecanisme, programe software sau alte proceduri care ar putea afecta negativ funcționarea interfeței web a magazinului. Pagina web a magazinului poate fi utilizată numai în măsura în care aceasta nu aduce atingere drepturilor altor clienți ai vânzătorului și care este în conformitate cu destinația acesteia.
 5. Reclamațiile consumatorilor sunt soluționate de către vânzător prin intermediul adresei electronice contact@hohoba.ro. Vânzătorul va trimite informații privind soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 6. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare intră în competența instantei de judecata.
 7. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum)
 8. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comerțului se realizează în sfera de competență a acestuia de către biroul de licențe comerciale competent. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 9. Cumpărătorul ia la cunoștință că vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile rezultate din intervenția terților în site-ul web sau din utilizarea site-ului web în contradicție cu destinația sa.
 10. În caz de impreviziune, cumpărătorul își asumă riscul schimbării împrejurărilor, în sensul art. 1.271 din Codul Civil.
 1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului sau ale oricărui alt utilizator al website-ului, inclusiv condițiile de trimitere a comunicațiilor comerciale, este reglementată de regulile de gestionare a datelor cu caracter personal, al căror text complet actual este reglementat de un document separat și este disponibil pe site.
 1. În conformitate cu § 7 al. 2 din Legea nr. 480/2004 Colecție, privind anumite servicii ale societății informaționale și cu privire la modificările anumitor acte (Legea privind anumite servicii ale societății informaționale), în varianta prevederilor ulterioare, cumpărătorul este de acord să primească comunicații comerciale de la vânzător pe adresa electronică a cumpărătorului . Vânzătorul își îndeplinește obligația de a informa cumpărătorul în sensul articolului 13 din GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicații comerciale printr-un document separat.
 1. Website-ul utilizează așa-numitele cookie-uri. Normele de utilizare a acestora, precum și modalitatea de a interzice utilizarea acestora, sunt reglementate de un document separat și sunt disponibile pe site.
 2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea cookie-urilor pe computerul său. Dacă achiziția poate fi făcută pe web site și obligațiile vânzătorului în conformitate cu contractul de cumpărare sunt îndeplinite fără a plasa așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să retragă consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară. Puteți consulta Politica de Cookie-uri accesând pagina speciala de pe site.
 1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toată corespondența legată de contractul de cumpărare trebuie să fie transmisă celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau prin serviciile poștale (în funcție de alegerea expeditorului). Aceasta este transmisă cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator.
 1. Dacă relația legată de utilizarea website-ului sau raportul juridic stabilit prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația romana. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în conformitate cu reglementările legale general obligatorii. Orice litigiu poate fi soluționat în afara instanței. Într-un astfel de caz, cumpărătorul poate contacta entitatea extrajudiciară de soluționare a litigiilor, care este Inspecția comercială romana în conformitate cu articolul 9.4 din prezenta. Înainte de a continua soluționarea litigiului în afara instanței, vânzătorul recomandă cumpărătorului să folosească mai întâi contactul Hohoba pentru a rezolva situația apărută. Pentru mai multe detalii în acest sens este la dispoziție articolul 9.5. și urm. ale acestor Termeni și condiții.
 1. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale, iar activitatea vânzătorului nu este supusă niciunei alte autorizații. Controlul comerțului se realizează în sfera de competență a acestuia de către biroul de licențe comerciale competent.
 2. Dacă vreo prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, o dispoziție a cărei semnificație este cât mai aproape posibil de dispoziția invalidă înlocuiește dispoziția nevalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările aduse contractului de cumpărare sau a termenilor și condițiilor necesită formă scrisă.
 3. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.