Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a îndeplini termenii contractuali prevăzuți de către comerciantul online sau pentru pașii premergători încheierii unui contract cu un comerciant online.

 • Împuternicitul în prelucrarea datelor tale personale este compania magazinul online hohoba.ro (menționat în continuare drept „împuternicit“).
 • Datele de contact ale împuternicitului este adresa de e-mail contact@hohoba.ro.
 • Împuternicitul nu a desemnat nici o persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor personale.
 
 • Prelucrarea datelor tale personale este necesară atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între tine și împuternicitul prelucrării datelor personale, cât și pentru pașii premergători încheierii unui contract între tine și împuternicit, conform articolului 6, paragraful 1, aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).
 • Scopul procesării datelor tale personale este de a încheia un contract între tine și împuternicit sau de a executa o măsură de către împuternicit înainte de a încheia un astfel de contract.
 • Împuternicitului nu i se acordă automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.
 • Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 10 ani.
 • Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi atât companiile de curierat, transport sau orice alte persoane implicate în livrarea bunurilor achiziționate, cât și părțile implicate în realizarea cu succes a plăților aferente contractului de cumpărare.
 • Împuternicitul nu intenționează să transmită datele tale personale unei terțe țări (aflate în afara UE) sau organizațiilor internaționale.
 • În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulament, ai dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele tale personale, dreptul de a-ți modifica sau șterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale și dreptul la portabilitatea datelor tale personale.
 • În cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor tale personale sau dacă regulamentul este încălcat, ai dreptul să depui o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
 • Nu ai nicio obligație de a-ți furniza datele personale. Furnizarea datelor tale personale reprezintă însă o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului. Fără furnizarea datelor tale personale, atât încheierea unui contract, cât și îndeplinirea acestuia de către împuternicit, nu se pot realiza.